Wybór odpowiedniego paliwa do ogrzewania ma decydujące znaczenie dla kosztów eksploatacji budynku. Od tego jakie wybierzemy paliwo, będą zależały koszty ogrzewania.

Kotły na paliwo stałe, w mniejszym lub większym stopniu wymagają obsługi związanej z dokładaniem paliwa, usuwaniem popiołu, regularnym czyszczeniem kotła oraz odpowiednim ustawieniem automatyki i dostosowaniem pracy urządzenia do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło budynku.